Rok wydania: 1994
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: polityka personalna, zarządzanie personelem, system ocen, praca
Strony: 15-17
Język publikacji: Polski
Pobierz
System oceny pracy instrumentem wspomagającym procesy restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Ewa Markowska
Abstrakt
Celem tego opracowania jest ukazanie możliwości, jakie może dać sprawne funkcjonowanie systemu ocen.
Publikacje z rocznika