Rok wydania: 1994
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: praca zespołowa, kreatywność personelu, potencjał przedsiębiorstwa, rozwój przedsiębiorstwa
Strony: 16-18
Język publikacji: Polski
Pobierz
Organizacja w ruchu (I)
Ewa Masłyk-Musiał
Abstrakt
Działania organizacji w ruchu postrzegane są jako zespół działań, w których członkostwo, własność, cele ulegają przekształceniom. W tych organizacja uwaga ludzi nie koncentruje się na tradycyjnych pozycjach, lecz na możliwościach udziału w "projektach". Udział ten, w realizowanych zespołowo zadaniach, stwarza szanse pokazania swych talentów i kreatywności, a nie tylko władczych predyspozycji jednostek.
Publikacje z rocznika