Rok wydania: 1995
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Sektor publiczny w gospodarce, Finanse publiczne, Sektor publiczny
Strony: 8-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przywracanie równowagi finansowej sektora publicznego. Zarys koncepcji
Wojciech Masiąg
Abstrakt
Artykuł jest streszczeniem najważniejszych tez raportu "Przywracanie równowagi finansowej sektora publicznego", będącego wynikiem prowadzonych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową badań dotyczących roli sektora publicznego w gospodarce polskiej. Ich zakres obejmuje m.in. prawne aspekty funkcjonowania sektora publicznego, modelowanie związków sektora publicznego z całą gospodarką narodową, a także zagadnienia związane z finansami publicznymi. Do tego samego nurtu należą prowadzone w IBnGR prace dotyczące samorządu terytorialnego i decentralizacji sektora budżetowego oraz prace nad reformą systemu emerytalno-rentowego.
Publikacje z rocznika