Rok wydania: 1995
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Formułowanie strategii
Strony: 10-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
Organizacja planowania strategicznego - rola naczelnego kierownictwa
Piotr Dwojacki
Abstrakt
Przegląd sposobów podejścia do planowania strategicznego w przedsiębiorstwach polskich prowadzi do wniosku, iż przyjmowane rozwiązania mogą zostać zobrazowane przez dwa wymiary organizacji: centralizację i formalizację. Ze względu na dwa powyższe kryteria można mówić o czterech modelowych podejściach do przygotowania i wdrażania strategii: model przedsiębiorczy, model planujący, model partycypacyjny, model negocjacyjny, które kolejno omówiono.
Publikacje z rocznika