Rok wydania: 1995
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Strony: 9-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przedsiębiorstwa pozarolnicze na wsi
Eugeniusz Niedzielski
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ocena rozwoju drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, powiązana z ustaleniem ograniczeń oraz czynników sukcesu. Badania przeprowadzono w lutym 1995 r. na terenie gminy Mikołajki Pomorskie. W badaniach posłużono się metodą wywiadu. Przedmiotem analizy są informacje dotyczące działalności firmy, właścicieli oraz ich opinie dotyczące warunków działalności i zamierzeń.
Publikacje z rocznika