Rok wydania: 1999
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: Metoda wyceny przedsiębiorstwa, wycena przedsiębiorstwa, aktywa, pasywa, saldo przedsiębiorstwa
Strony: 25-29
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zastosowanie metody wartości aktywów netto w wycenie przedsiębiorstw
Dariusz Zarzecki
Abstrakt
Zastosowanie metody wartości aktywów netto w wycenie przedsiębiorstw
Publikacje z rocznika