Rok wydania: 1999
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), klient wewnętrzny, zarządzanie jakością, Total Quality Management (TQM)
Strony: 55-58
Język publikacji: Polski
Pobierz
Klient wewnętrzny w łańcuchu tworzenia wartości
Grażyna Broniewska
Abstrakt
Klient wewnętrzny w łańcuchu tworzenia wartości
Publikacje z rocznika