Rok wydania: 2001
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Otoczenie organizacji, Public relations
Strony: 8-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie przestrzenią organizacji
Janusz Biernat
Abstrakt
Przedstawiony w artykule zarys problematyki public relations ukazuje nowe obszary rozwoju praktyki i teorii naukowej "zarządzania przestrzenią organizacji". Opisano istotne aspekty public relations jako funkcji i metody zarządzania, w mikro- i w makroskali.
Publikacje z rocznika