Rok wydania: 2001
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Teoria organizacji, Struktura organizacyjna
Strony: 12-15
Język publikacji: Polski
Pobierz
Pojęcia: "organizacja" i "struktura organizacyjna"
Krzysztof Nyczaj
Abstrakt
W artykule podano definicję pojęcia "organizacja" wg Russella L. Ackoffa oraz omówiono cztery cechy charakterystyczne dla organizacji. Jako uzupełnienie powyższej definicji podano określenia wypracowane przez polskich ekonomistów. Następnie omówiono różne definicje "struktury organizacyjnej" oraz jej funkcje.
Publikacje z rocznika