Rok wydania: 2001
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Przemysł mleczarski, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Analiza sektorowa
Strony: 16-20
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zastosowanie modelu pięciu sił konkurencyjnych do analizy sektora na przykładzie przemysłu mleczarskiego
Michał Pietrzak
Abstrakt
Punktem wyjścia w analizie pięcioczynnikowej dla autora jest ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw mleczarskich. Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1994-1998 na zbiorowości ponad trzystu mleczarni omawia siłę przetargową dostawców i nabywców, stopień rywalizacji w sektorze, zagrożenia ze strony substytutów, zagrożenia ze strony nowych konkurentów wchodzących do sektora.
Publikacje z rocznika