Rok wydania: 2001
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Efektywność przedsiębiorstwa, Efektywność ekonomiczna, Procesy organizacyjne, Doskonalenie organizacji
Strony: 21-27
Język publikacji: Polski
Pobierz
Identyfikacja procesów w firmie w aspekcie łańcucha wartości
Wojciech Czakon
Abstrakt
Celem artykułu jest próba przedstawienia sposobu określania procesów jako jednostek działań w organizacji oraz układu zależności pomiędzy nimi, czyli struktury łańcucha procesów. Pierwsza część poświęcona jest definicji procesu. Na podstawie tej definicji skonstruowany został sposób postępowania, zmierzający do określenia procesów wykonywanych w każdej konkretnej organizacji.
Publikacje z rocznika