Rok wydania: 2001
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: System płac, Płace, Pakietowy system wynagrodzeń, Zróżnicowanie płac
Strony: 28-31
Język publikacji: Polski
Pobierz
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania płac pakietowych - stałe i zmienne pakiety płac
Zofia Sekuła
Abstrakt
Jedną z innowacyjnych strategii wynagradzania są płace pakietowe, w których odchodzi się od projektowania jednego uniwersalnego systemu płac dla wszystkich pracowników na rzecz podsystemów płac uwzględniających zasady wynagradzania pewnej grupy pracowników. Przedstawione w artykule pakiety podzielone i charakteryzowane są według trzech przekrojów: obligatoryjności występowania składników płac, zmienności tych składników w poszczególnych okresach, rodzajów stanowisk pracy.
Publikacje z rocznika