Rok wydania: 2001
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Analiza sektorowa, Grupy strategiczne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Strony: 7-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
Mapa grup strategicznych elementem analizy konkurencji w sektorze
Jan Jeżak, Zbigniew Matyjas
Abstrakt
Wiedza o przyczynach sukcesu rynkowego stanowi fundament każdej strategii. Wymaga to głębokiej analizy sił konkurencyjnych w danym sektorze. Jednym z najbardziej użytecznych narzędzi analizy sektora jest koncepcja grup strategicznych. Celem artykułu jest przegląd i analiza tego zagadnienia z punktu widzenia jej znaczenia dla właściwej identyfikacji głównych sił konkurencyjnych w sektorze. Podano przykład mapy grup strategicznych w amerykańskim sektorze "szkoły biznesu prowadzące programy MBA".
Publikacje z rocznika