Rok wydania: 2001
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Korporacje, Ład korporacyjny, Kultura biznesu
Strony: 17-20
Język publikacji: Polski
Pobierz
Kultura nadzoru korporacyjnego
Bogdan Nogalski, Jacek M. Rybicki
Abstrakt
Artykuł podaje definicję terminu nadzór korporacyjny. Omawia elementy kultury nadzoru korporacyjnego oraz uwarunkowania: 1. mechanizmy wpływające na kierownicze procesy podejmowania decyzji, 2. role aktorów procesu nadzoru korporacyjnego.
Publikacje z rocznika