Rok wydania: 2001
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Kultura organizacji, System wartości, Wartości i normy etyczne
Strony: 21-26
Język publikacji: Polski
Pobierz
System wartości organizacyjnych - wyniki międzynarodowych badań porównawczych
Łukasz Sułkowski
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki porównawczych badań systemów wartości organizacyjnych w pięciu krajach: Polsce, Rosji, na Ukrainie, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W pierwszej kolejności uzasadniono wybór badanych wymiarów wartości organizacyjnych. Następnie przedstawiono metodologię oraz wyniki badań i ich interpretację.
Publikacje z rocznika