Rok wydania: 2002
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Grupa kapitałowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Strony: 14-17
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przewaga konkurencyjna grup kapitałowych
Ewa Motyka
Abstrakt
Pojęcie przewagi konkurencyjnej zostało wprowadzone do nauki zarządzania na początku lat 80. Punktem wyjścia do rozważań nad istotą strategii konkurencji stała się definicja strategii stworzona przez profesora Harvard Business School - Michaela E. Portera. Porter jako pierwszy utożsamił strategiczne działania przedsiębiorstwa z dążeniem do uzyskania trwałej przewagi nad konkurencją.
Publikacje z rocznika