Rok wydania: 2002
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Płace, Pakietowy system wynagrodzeń, Kapitał ludzki, Motywowanie pracowników, Motywacje płacowe
Strony: 32-36
Język publikacji: Polski
Pobierz
Rola pakietowych systemów wynagrodzeń w kształtowaniu kapitału intelektualnego organizacji
Jarosław Sokołowski
Abstrakt
Artykuł podaje różne definicje pojęcia kapitał intelektualny organizacji oraz przytacza inne określenia tego pojęcia, np. kapitał ludzki, kapitał wiedzy, kapitał doświadczenia i kompetencji. Problem kształtowania kapitału intelektualnego podejmuje od strony motywacji pracowniczych. Motywacje te mogą być kształtowane między innymi przez odpowiednie systemy wynagradzania pracowników.
Publikacje z rocznika