Rok wydania: 2002
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Konkurencja rynkowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Organizacje oparte na wiedzy
Strony: 7-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Maja Szymura-Tyc
Abstrakt
Efektem prac nad modelem przewagi konkurencyjnej opartej na zasobach jest przyjęcie tezy, że źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na współczesnych rynkach są tzw. kluczowe kompetencje (core competences), czy wyróżniające zdolności firmy. Artykuł definiuje i omawia kluczowe kompetencje, umiejętności, zdolności, kompetencje marketingowe.
Publikacje z rocznika