Rok wydania: 2002
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: Planowanie strategiczne, Analiza strategiczna, Analiza SWOT, Otoczenie przedsiębiorstwa
Strony: 11-14
Język publikacji: Polski
Pobierz
Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT
Marek Rawski
Abstrakt
Analiza SWOT jest kompleksową metodą planowania strategicznego, w ramach której wykorzystuje się wiele uniwersalnych i szczegółowych procedur analizy i planowania. Analizując różne propozycje metodyczne realizacji analizy SWOT, można wskazać cztery uniwersalne etapy tej procedury. Artykuł omawia trzeci etap: konfrontowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami otoczenia. Podaje przykład zastosowania procedury w przedsiębiorstwie produkującym systemy grzewcze.
Publikacje z rocznika