Rok wydania: 2002
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Szkolnictwo wyższe, Szkoły niepubliczne, Jakość kształcenia
Strony: 8-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
W sprawie uczelni niepaństwowych
Henryk Sadownik
Abstrakt
Autor omawia zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w szkolnictwie wyższym (powstanie uczelni niepaństwowych, wzrost liczby studentów, studia licencjackie). Zmiany te przedstawia z punktu widzenia studentów, nauczycieli akademickich, a także władzy i administracji państwowej. Zwraca uwagę na jakość kształcenia i podpowiada sposoby dbania o tą jakość (licencjonowanie niepaństwowego szkolnictwa wyższego, korekta praktyki opiniowania wniosków założycielskich dotyczących tworzenia i zmian uczelni niepaństwowych).
Publikacje z rocznika