Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Zarządzanie, Styl zarządzania, Kultura organizacji
Strony: 15-18
Język publikacji: Polski
Pobierz
Asymetria organizacyjna a style zarządzania
Marian Mroziewski
Abstrakt
Omówiono zagadnienie asymetrii organizacyjnej. Zwrócono uwagę na asymetrię funkcjonalną generującą asymetrie: kompetencyjną, strukturalną, kulturową, dystrybucyjną oraz emocjonalną i motywacyjną. Podkreślono, iż zmniejszanie żywotnych sprzeczności i wymiarów asymetrii organizacyjnej poprzez przekształcanie kultury jest najważniejszym zadaniem, które pozwalają zrealizować właściwie dobrane style zarządzania.
Publikacje z rocznika