Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Modele symulacyjne, Sytuacja makroekonomiczna, Gospodarka światowa
Strony: 19-21
Język publikacji: Polski
Pobierz
Modelowanie globalne
Waldemar Rzońca
Abstrakt
Określenie "modelowanie globalne" pojawiło się w literaturze z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych na początku lat 70. XX wieku. W artykule omówiono okres burzliwego rozwoju modelowania globalnego (lata 70.), okres stagnacji (koniec lat 70.) oraz okres ponownego ożywienia polityków problematyką globalną i modelowaniem globalnym (początek lat 90.).
Publikacje z rocznika