Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Controlling strategiczny, System wczesnego ostrzegania, Przewaga konkurencyjna
Strony: 25-27
Język publikacji: Polski
Pobierz
Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Andrzej Sikorski
Abstrakt
Zwrócono uwagę na dążenie do wykorzystywania systemów wczesnego ostrzegania i wczesnego rozpoznania jako jednego z narzędzi służących do budowy przewagi konkurencyjnej. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy jest to możliwe, jakie argumenty przemawiają za słusznością takiej tezy? Przedstawiono etapy budowy systemu informacyjnego wczesnego ostrzegania oraz przykładowe wskaźniki przydatne w konstruowaniu systemu wczesnego ostrzegania.
Publikacje z rocznika