Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Planowanie strategiczne, Przedsiębiorstwo budowlane, Zarządzanie strategiczne
Strony: 28-30
Język publikacji: Polski
Pobierz
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie budowlanym
Michał Juszczyk, Andrzej Kosecki
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono fragment wyników badań dotyczących stopnia wykorzystania koncepcji planowania strategicznego oraz aspekt czasowy planowania strategicznego w przedsiębiorstwach budowlanych. Projekt badawczy zrealizowano w 2003 r. Kwestionariusz ankiety wzorowano na badaniach amerykańskich. Dało to możliwość porównania wyników badań z Polski i USA.
Publikacje z rocznika