Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Akcje, Wartość przedsiębiorstwa, Akcjonariat
Strony: 31-34
Język publikacji: Polski
Pobierz
Analiza opłacalności wykupu akcji własnych
Andrzej Rutkowski
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie wykupu akcji własnych w kontekście wartości dla akcjonariuszy oraz wartości operacyjnej spółki. W oparciu o model Vermaelena przedstawiono rozkład korzyści z tytułu wykupu między różne grupy akcjonariuszy. Zwrócono również uwagę na zależność między wykupem a stopą zwrotu z akcji i zmianą wartości wewnętrznej.
Publikacje z rocznika