Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Struktura organizacyjna, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zachowania organizacyjne, Szkolenia
Strony: 9-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
O potrzebie wieloznaczności kontekstu organizacyjnego i roli coachingu grupowego
Mariusz Bratnicki
Abstrakt
Typowym ujęciem wieloznaczności organizacyjnej jest obustronność strukturalna polegająca na tworzeniu różnych struktur dla różnych typów działalności. Nowe światło na pojęcie wieloznaczności organizacyjnej rzuca ujęcie nazwane obustronnością kontekstualną. W artykule porównano oba typy obustronności: strukturalną i kontekstualną. Zwrócono uwagę na zależność między kontekstem organizacyjnym, obustronnością organizacyjną i efektywnością organizacji. Przybliżono rolę coachingu grupowego.
Publikacje z rocznika