Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Społeczeństwo, Polityka gospodarcza, Struktura społeczna, Historia nauk organizacji i zarządzania
Strony: 3-5
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przedwojennych organizatorów wizja społeczeństwa i polityki gospodarczej
Piotr Górski
Abstrakt
W artykule przybliżono poglądy polskich pionierów naukowej organizacji okresu międzywojennego w zakresie wizji struktury społecznej oraz stosunku do zasad polityki gospodarczej. Zwrócono uwagę, że ich wizja społeczeństwa była bliska myśleniu o społeczeństwie właściwemu pozytywistycznej inteligencji. Natomiast określając swój stosunek do roli państwa w gospodarce, pionierzy naukowej organizacji opowiadali się za rozwiązaniami liberalnymi, ograniczeniem roli państwa i minimalizowaniem wszelkich ograniczeń oraz koncesji, gdyż to nie tylko wpływało na pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, lecz także sprzyjało nadużyciom i korupcji.
Publikacje z rocznika