Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Proaktywność, Strategia przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Analiza statystyczna
Strony: 7-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
Optymizm, proaktywność i rutyny - dominująca logika skutecznych strategii
Krzysztof Obłój, Tomasz Obłój
Abstrakt
Kolejny artykuł dotyczący badań dominującej logiki polskich firm. Materiał badawczy autorzy otrzymali z ankiet rozesłanych w 2005 roku do polskich firm, które w latach 1999-2004 "Puls Biznesu" zaliczył do tzw. Antylop Biznesu. Aby potwierdzić hipotezy stwierdzające, że dominująca logika silnie oddziałuje na efektywność funkcjonowania firmy autorzy przeprowadzili analizę regresji.
Publikacje z rocznika