Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Szkolnictwo wyższe, Globalizacja, Edukacja europejska
Strony: 6-7
Język publikacji: Polski
Pobierz
Szkolnictwo wyższe w Polsce wobec globalizacji
Roman Patora
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na zmiany w sytuacji polskiej edukacji w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Przedstawiono najważniejsze wyzwania stojące przed polskim szkolnictwem wyższym w warunkach globalizacji.
Publikacje z rocznika