Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Praktyka zarządzania, Badania ankietowe
Strony: 3-6
Język publikacji: Polski
Pobierz
Opinie przedstawicieli środowiska naukowego o doskonaleniu zarządzania w praktyce gospodarczej
Jan Lichtarski
Abstrakt
W opracowaniu zawarto sprawozdanie z realizacji części projektu badawczego, którego podstawowym zamiarem było poznanie opinii przedstawicieli różnych, związanych z problematyką doskonalenia zarządzania w praktyce gospodarczej, środowisk (tzn. naukowego, konsultingowego oraz przedsiębiorców i menedżerów) w takich kwestiach, jak: aktualny i postulowany zakres podejmowanych w przedsiębiorstwach działań skierowanych na doskonalenie zarządzania; źródła, cele i motywy tych działań; towarzyszące im przeszkody i okoliczności sprzyjające oraz osiągane rezultaty. W tej części opracowania przybliżono opinie przedstawicieli środowiska naukowego. Badanie ankietowe przeprowadzono w 2005 r.
Publikacje z rocznika