Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Praktyka zarządzania, Badania ankietowe
Strony: 7-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Opinie przedsiębiorców i menedżerów o doskonaleniu zarządzania w przedsiębiorstwach
Jan Lichtarski
Abstrakt
W opracowaniu zawarto sprawozdanie z realizacji części projektu badawczego, którego podstawowym zamiarem było poznanie opinii przedstawicieli różnych, związanych z problematyką doskonalenia zarządzania w praktyce gospodarczej, środowisk (tzn. naukowego, konsultingowego oraz przedsiębiorców i menedżerów) w takich kwestiach, jak: aktualny i postulowany zakres podejmowanych w przedsiębiorstwach działań skierowanych na doskonalenie zarządzania; źródła, cele i motywy tych działań; towarzyszące im przeszkody i okoliczności sprzyjające oraz osiągane rezultaty. W tej części opracowania przedstawiono opinie przedsiębiorców i menedżerów. Badanie ankietowe przeprowadzono w 2005 r.
Publikacje z rocznika