Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zmiany organizacyjne, Badania ankietowe
Strony: 7-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Rzeczywiste i preferowane kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami w opiniach ich głównych aktorów
Jan Lichtarski
Abstrakt
W opracowaniu zawarto syntetyczne sprawozdanie z projektu badawczego, którego celem było poznanie opinii przedstawicieli środowisk naukowego, konsultingowego oraz przedsiębiorców i menedżerów na temat: aktualnego i postulowanego zakresu podejmowanych w przedsiębiorstwach działań skierowanych na doskonalenie (w tym unowocześnianie) zarządzania, przesłanki (motywy) działań doskonalących zarządzanie i towarzyszące im przeszkody oraz osiągane rezultaty (skuteczność i efektywność wdrożeń). Badania przeprowadzono w 2005 r. z wykorzystaniem opracowanych w tym celu ankiet.
Publikacje z rocznika