Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Teoria organizacji
Strony: 7-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Marzenie o organizacji idealnej
Jerzy S. Czarnecki
Abstrakt
W obszarze nauk zajmujących się organizacjami i zarządzaniem pojawia się i odnawia w różnych odmianach marzenie oparcia funkcjonowania organizacji na Newtonowskim modelu świata, który wyjaśnić można przez analogię do maszyny. Rozwój myśli w zakresie organizacji i zarządzania nimi nieodmiennie prowadzi do podważania takiego maszynowego modelu organizacji. Celem artykułu jest wskazanie trudności na drodze do maszynowego sposobu rozumienia organizacji oraz dróg omijania wynikających stąd ograniczeń.
Publikacje z rocznika