Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Innowacyjność regionu, Przemysł, Region, Polityka innowacyjna państwa
Strony: 18-21
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przestrzeń a innowacyjność przemysłu w polskich regionach
Arkadiusz Świadek
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badania polegającego na identyfikacji przestrzennych i technologicznych podobieństw i rozbieżności występujących w obszarze innowacji w ramach prowadzonej działalności przemysłowej w polskich regionach. Jako hipotezę badawczą przyjęto twierdzenie o istotnym znaczeniu rozbieżności geograficznych i technologicznych w programowaniu selektywnej polityki innowacyjnej w Polsce i jej regionach. Celem badania była próba określenia czynników odpowiedzialnych za różny poziom innowacyjności poszczególnych regionów. Badaniom poddano 16 województw, a w ich ramach 73 516 aktywnych podmiotów przemysłowych. Przedstawiono analizę zależności między nakładami na innowacje w latach 2002, 2003, 2004 a lokalizacją przemysłu.
Publikacje z rocznika