Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Organizacje non-profit
Strony: 22-25
Język publikacji: Polski
Pobierz
Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki
Janusz Fudaliński
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę, że przeobrażenia końca XX i początku XXI wieku wskazują na możliwości, ale i potrzebę aplikacji narzędzi zarządzania organizacjami nie ukierunkowanymi na zysk, podobnych do tych wykorzystywanych w firmach. Omówiono następujące zagadnienia: problematyka strategicznego zarządzania a organizacje non-profit, istota procesu wdrożenia strategii, obszary implementacji strategii, specyfika wdrażania strategii w organizacjach non-profit.
Publikacje z rocznika