Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Restrukturyzacja finansowa, Efektywność, Kryzys przedsiębiorstwa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Strony: 34-37
Język publikacji: Polski
Pobierz
Efektywność restrukturyzacji finansowej polskich przedsiębiorstw na podstawie procedur prawnych - ujęcie syntetyczne
Małgorzata Rochoń
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań nad efektywnością procesów restrukturyzacji finansowej polskich przedsiębiorstw. Badaniem objęto 168 przedsiębiorstw, które złożyły wniosek o otwarcie postępowania układowego. W celu bardziej szczegółowego zweryfikowania efektywności restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, dokonano analizy przyczyn wystąpienia sytuacji kryzysowej, stosowanych narzędzi i działań w ramach restrukturyzacji finansowej. Dodatkowo analizie i ocenie poddano wskaźniki ekonomiczno-finansowe, niezbędne do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Publikacje z rocznika