Rok wydania: 2006
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Jakość pracy, Wartości i normy etyczne, Etyka zawodowa, Lider w przedsiębiorstwie
Strony: 8-13
Język publikacji: Polski
Pobierz
Refleksje nad starannością sumiennego kupca
Jerzy S. Czarnecki
Abstrakt
Kodeks handlowy z 1934 r. wprowadził pojęcie staranności sumiennego kupca. Kodeks spółek handlowych z 2000 r. nie posługuje się już tym pojęciem. Autor artykułu posługuje pojęciem kupca i przyjmuje że kupiec to ktoś komu przysługują przypisane mu charakterystyki. Przyjmuje też, że te charakterystyki dotyczą najpierw samego kupca, a potem jego działania; postawy jaka przyjmuje w stosunku do siebie samego i kryteriów, jakimi się w samoocenie kieruje. Charakterystyki dotyczą także działań i postawy, jaką zajmuje w stosunku do swojego otoczenia, w szczególności zaś w stosunku do innych działających wokół niego kupców. W artykule rozważono, jak współcześnie posłużyć się można konstrukcjami sumienności i staranności. Rozważono dalej, jakie wywołują one powinności, jakie przynoszą dylematy, a na koniec, jakimi dyrektywami kierować się powinien lider w otoczeniu organizacyjnym, by dylematy te korzystnie rozwiązać.
Publikacje z rocznika