Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Zarządzanie zmianami, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Globalizacja, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Strony: 7-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie zmianą w warunkach transformacji i globalizacji
Marian Gorynia
Abstrakt
Proces transformacji w Polsce doprowadził do przebudowy gospodarki. Okres nie w pełni zakończonych jeszcze przekształceń gospodarczych zbiegł się w 2004 roku z uzyskaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz postępującymi coraz gwałtowniej procesami globalizacji. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o hierarchię ważności uwarunkowań, które zdeterminują dalsze procesy przemian. Przybliżono takie zagadnienia jak: dylematy i wyzwania współczesnych menedżerów, rynek energetyczny i rola gospodarki amerykańskiej, rola marki i outsourcingu w zarządzaniu zmianą, zarządzanie zmian a genetycznie zmodyfikowana żywność, zapotrzebowanie na nowy typ menedżerów.
Publikacje z rocznika