Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Organizacja i zarządzanie, Przedsiębiorstwo wirtualne, Przegląd literatury
Strony: 7-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Istota organizacji wirtualnej
Maciej Brzozowski
Abstrakt
W artykule zestawiono podstawowe znaczenia nadawane wirtualności na gruncie nauki o organizacji i zarządzaniu. Następnie, w oparciu o literaturę przedmiotu, pogrupowano definicje organizacji wirtualnej w ujęciu procesowym oraz w ujęciu strukturalnym. Na podstawie przedstawionych definicji zaprezentowano definicję i rodzaje organizacji wirtualnej.
Publikacje z rocznika