Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Kultura organizacji, Diagnozowanie organizacji, Metody ilościowe
Strony: 8-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Profil kultury organizacyjnej jako metoda diagnozy
Grażyna Aniszewska
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: po co diagnozować kulturę organizacyjną i czy w ogóle jest ona zjawiskiem możliwym do obiektywnego zanalizowania? jak skonstruować narzędzie diagnozy, aby nie pominąć żadnego istotnego aspektu kultury?
Publikacje z rocznika