Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Struktura organizacyjna, Zaufanie organizacyjne, Lojalność pracowników, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zachowania organizacyjne
Strony: 11-13
Język publikacji: Polski
Pobierz
Niektóre słabe strony elastycznych struktur organizacyjnych
Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej
Abstrakt
W artykule opisano elastyczne struktury organizacyjne, takie jak: fraktale i organizacje intrasieciowe. Przybliżono problem niedoborów społecznych towarzyszących elastycznym rozwiązaniom strukturalnym. Wskazano sposoby ich neutralizacji za pomocą tzw. kluczowych wartości.
Publikacje z rocznika