Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie scenariuszowe, Metody organizatorskie
Strony: 14-16
Język publikacji: Polski
Pobierz
Planowanie scenariuszowe w przedsiębiorstwie
Paweł Cabała
Abstrakt
Planowanie scenariuszowe jest jednym z powszechnie stosowanych narzędzi zarządzania w krajach wysoko rozwiniętych. W artykule omówiono powstanie i rozwój koncepcji scenariuszy. Przybliżono pojęcie scenariuszy i przedstawiono proces ich budowy. Zwrócono uwagę na korzyści i pułapki planowania scenariuszowego.
Publikacje z rocznika