Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Proces zarządzania, Otoczenie przedsiębiorstwa
Strony: 17-20
Język publikacji: Polski
Pobierz
Holistyczne podejście do zarządzania wiedzą zadaniem współczesnego menedżera
Marcin Żemigała
Abstrakt
W artykule dokonano systematyzacji pojęć związanych z wiedzą. Przedstawiono rodzaje wiedzy menedżerskiej. Przybliżono problem jakim jest proces dzielenia się wiedzą we współczesnych organizacjach.
Publikacje z rocznika