Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Jednolity rynek wewnętrzny, Informacja w podejmowaniu decyzji, Źródła informacji, Informacja biznesowa, Informacja dla potrzeb zarządzania, Badania ankietowe
Strony: 24-27
Język publikacji: Polski
Pobierz
Informacyjne aspekty funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim
Augustyna Burlita
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2005 roku wśród przedsiębiorstw Regionu Zachodniopomorskiego. Jego celem była ocena stanu wiedzy przedsiębiorstw o rynku Unii Europejskiej, źródeł wiedzy i sposobów jej pozyskiwania.
Publikacje z rocznika