Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Spółki giełdowe, Sprzedaż, Zysk przedsiębiorstwa, Analiza regresji
Strony: 42-44
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wykorzystanie współczynnika regresji do badania zyskowności sprzedaży na przykładzie spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie
Anna Turczak
Abstrakt
Przedstawionemu w artykule badaniu podlegało 15 spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie. Przebadano funkcje regresji sumy kosztów sprzedanych produktów, materiałów i towarów, kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu względem przychodów netto ze sprzedaży. Uwzględniono okres od I kwartału 2004 r. do I kwartału 2006 r.
Publikacje z rocznika