Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Zasoby materialne, Zasoby niematerialne, Przewaga konkurencyjna, Efektywność przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Strony: 7-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii
Krzysztof Obłój
Abstrakt
Bazowy model teorii zasobowej - dominującym podejściu badawczym w teorii strategii - zakłada, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zasobami firmy, przewagą konkurencyjną oraz uzyskiwaną efektywnością. W artykule zwrócono uwagę na dwie bardzo poważne pułapki teoretyczne. Pierwsza to relacja pomiędzy efektywnością a przewagą konkurencyjną, druga to relacja pomiędzy zasobami a przewagą konkurencyjną.
Publikacje z rocznika