Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość, Badanie jakościowe, Studium przypadku
Strony: 8-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości
Mariusz Bratnicki
Abstrakt
Zwrócono uwagę na studia przypadków jako swoiste badania jakościowe w dziedzinie przedsiębiorczości. Omówiono zasady stosowania studium przypadku, takie jak: zasada użyteczności, zasada iteracyjnego budowania teorii, zasada selekcji pod kątem przyczyniania się do rozwoju teorii, zasada różnorodności narzędzi badawczych.
Publikacje z rocznika