Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Kapitał ludzki, Wycena kapitału intelektualnego, Zarządzanie strategiczne
Strony: 20-23
Język publikacji: Polski
Pobierz
Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego
Anna Lipka
Abstrakt
Zwrócono uwagę, że metody wyceny kapitału ludzkiego (najważniejszego składnika kapitału intelektualnego) nie spełniają wszystkich wymogów do których należą: obiektywizm, rzetelność, uniwersalność, uwzględnienie uwarunkowań kontekstowych, efektywność, powiązanie z podejmowanymi działaniami personalnymi. Dokonano analizy dwóch nowszych metod wyceny kapitału ludzkiego, takich jak formuła z Saarbrucken i metoda ryzyko-wartość, pod kątem ww. wymogów.
Publikacje z rocznika