Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Koncepcja klastrów, Rozwój regionalny, Polityka regionalna UE
Strony: 28-31
Język publikacji: Polski
Pobierz
Możliwości rozwoju klastrów rolniczych w województwie lubelskim
Wiktor Bojar
Abstrakt
Przedstawiono spotykane w literaturze definicje terminu klaster. Przybliżono możliwości urzeczywistnienia idei klastrów województwie lubelskim. Podkreślono, że w latach 2007-2013 inicjatywy takie znajdą ogromne wsparcie w ramach funduszy strukturalnych, pozwalających na podjęcie konkretnych działań przez przedsiębiorców działających w ramach klastra.
Publikacje z rocznika