Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Kapitał przedsiębiorstwa, Kapitał własny, Koszt kapitału, Stopa zwrotu kapitału, Premia za ryzyko
Strony: 31-36
Język publikacji: Polski
Pobierz
Model wyceny aktywów kapitałowych - problemy stosowania w praktyce : Rynkowa premia za ryzyko
Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar
Abstrakt
Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o praktyczną użyteczność modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM - capital asset pricing model). Skoncentrowano się na jednym z kluczowych elementów formuły wymaganej przez akcjonariuszy stopy zwrotu stanowiącej oś koncepcji CAPM, czyli na rynkowej premii za ryzyko
Publikacje z rocznika